• Nederlands
    • English

ANBI

Financieel jaarverslag 2022

Balans en staat van baten en lasten met toelichting, zie bijlage.

jaarstukken_2022_norghavo_goedgekeurd.pdf

Algemene informatie

Het CADC is bij de belastingdienst bekend als een Algemeen Nut Beogende Instelling, zie "Controleer ANBI status". Dit schept de verplichting om op de website inzicht te geven in een aantal zaken. Op de website is deze informatie voor het merendeel terug te vinden. Op deze pagina wordt deze verplichte informatie samengevat en getoond.

 

Rechtsvorm                          : Stichting 

 

Statutaire naam                    : Stichting NorGhaVo

 

Ook genoemd (handelsnaam) : CADC

 

Statutaire zetel                      : Wormerveer

 

KvK nummer                         : 09133002

 

RSIN                                    : 814405903

 

Activiteiten                            : Bieden van computer- en ander onderwijs in Tamale. Ondersteunen div. projecten.

 

Duidelijke beschrijving van doelstellingen:

Stichting NorGhaVo stelt zich tot doel een zo breed mogelijke groep mensen uit de samenleving te helpen. We willen een structurele bijdrage leveren aan de ontwikkeling in Ghana; helpen van projecten met als einddoel zelfredzaamheid. Eind 2019 zijn nieuwe bestuurleden toegetreden. De afgelopen jaren was de Stichting NorGhaVo gefocust op het project CADC (Computer Acces and Develepment Centre) in Navrongo. Het CADC is verhuisd naar Tamale en ondergebracht bij de The Royal International Academy.

 

Subcategorie I                       : Ontwikkelingswerk

 

Subcategorie II                      : Computers

 

Subcategorie III                     : Onderwijs

Organisatie / bestuur

Aantal bestuursleden: 5
 
Naam Titel / functie Beloning
Rob Langenberg Voorzitter Geen
Anja Castien Penningmeester Geen
Laura Castien Secretaris Geen
David de Baar Mede bevoegd Geen
Peter Langenberg Mede bevoegd Geen
 
 
Is er een directie/ dagelijks bestuur? Nee
 
Is er een persoon in dienst? Nee
 
Is er een raad van commissarissen/toezicht? Nee
 
 
 

Contact informatie

Bezoekadres      : -
 
Postadres           : -
 
Telefoonnummer : 06-44413686
 
Emailadres         : navrongo.cadc@gmail.com
 
www-adres         : http://www.cadc.nl

Beleidsplan 2021-2025

beleidsplan_norghavo_2021_2025.pdf

Financieel jaarverslag 2021

Balans en staat van baten en lasten met toelichting, zie bijlage.

jaarstukken_2021_norghavo_goedgekeurd.pdf

Financieel jaarverslag 2020

Balans en staat van baten en lasten met toelichting, zie bijlage.

jaarstukken_2020_norghave_goedgekeurd.pdf

Financieel jaarverslag 2019

Balans en staat van baten en lasten met toelichting, zie bijlage.

jaarstukken_2019_norghavo_goedgekeurd.pdf

Financieel jaarverslag 2018

Balans en staat van baten en lasten met toelichting, zie bijlage.

financieel_verslag_2018.pdf

Financieel jaarverslag 2017

Balans en staat van baten en lasten met toelichting, zie bijlage.

financieel_verslag_2017.pdf

Financieel jaarverslag 2016

Balans en staat van baten en lasten met toelichting, zie bijlage.

0jaarverslag_2016.pdf

Financieel jaarverslag 2015

Balans en staat van baten en lasten met toelichting, zie bijlage.

financieel_verslag_2015.pdf

Financieel jaarverslag 2014

Balans en staat van baten en lasten met toelichting, zie bijlage.

financieel_verslag_2014.pdf

Financieel jaarverslag 2013

Balans en staat van baten en lasten met toelichting, zie bijlage.

jaarverslag_2013.pdf

Financieel jaarverslag 2011 - 2012

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting, zie bijlage.

jaarverslagen_2011_en_2012_ondertekend.pdf