• Nederlands
    • English

KERNWAARDEN

KERNWAARDEN

Kernwaarden

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden vormen christenen een minderheid. Momenteel zie je veel sponsoring van moskeeën en Arabische scholen vanuit Saudi-Arabië. Deze donatie komt ook met een boodschap dat ze de normen en waarden van Saudi-Arabië moeten overnemen. In 2009 was ik voor het eerst in het Noorden van Ghana en heb in die periode niemand met een boerka zien lopen maar tegenwoordig is dat anders. 

 

Daarom is het belangrijk dat we openbare scholen hebben die toegankelijk zijn voor iedere leerling en elke leraar. Het onderwijs is niet gebaseerd op een godsdienst of levensovertuiging maar juist investeert in de dialoog tussen christenen en moslims.

 

De kernwaarden van onze school is gelijkwaardigheid, vrijheid, ontmoeting, denken, voelen en willen . Onze waarden en normen, de manier waarop we met elkaar omgaan en de manier waarop wij lesgeven zijn gebaseerd op deze kernwaarden.

 

GELIJKWAARDIGHEID

Iedereen is welkom op onze school. Welke achtergrond je ook hebt, welke geloofsovertuiging, je bent welkom. We leren en leven naast elkaar, leren elkaar kennen en elkaar respecteren. We kunnen ook van elkaar leren en bevriend raken.

 

VRIJHEID

Je mag jezelf zijn. Maar we respecteren ook de vrijheid van de ander. Vrijheid is niet alleen maar kunnen doen waar je zin in hebt. Vrijheid brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee.

 

ONTMOETING

Op onze school ontmoet je leerlingen en leraren met verschillende achtergronden. Katholiek, christelijk, islamitisch. Doordat we elkaar ontmoeten, leren we ook elkaars opvattingen en overtuigingen kennen. Dat vinden wij belangrijk, zeker in deze wereld van polarisatie en social media. We willen dat leerlingen (en collega's) kritisch leren nadenken, uit hun bubbel komen, naast en met elkaar leven. Wij geloven dat dat de enige manier is waarop je goed wordt voorbereid op je verdere leven in onze samenleving.

 

DENKEN, VOELEN en WILLEN

Met denken, voelen en willen proberen we de volledige ontplooiing van de leerling te bewerkstellen. Het onderwijs richt zich niet alleen op de vorming van het intellect, maar ook op het beleven van de wereld.