• Nederlands
    • English

Hope Academy

 

Onderwijs draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, zorgt voor overdracht van maatschappelijke en culturele verworvenheden en leert kinderen om mee te doen in de samenleving. Op school leren kinderen de kennis en vaardigheden die ze later in de maatschappij nodig hebben, en hoe ze die kennis en vaardigheden zelf moeten bijhouden. Zo worden ze steeds competenter. Kinderen brengen op school veel tijd door. Naast het gezin en de buurt vormt de school dan ook een belangrijk aspect van hun leefomgeving. De school kan daarom veel invloed hebben op het socialisatieproces.

 

Hope Academy is een kleine school in een dorp net buiten Tamale (of op de grens). Er is een overheidsschool aanwezig maar helaas is daar slechte controle op en komen de leraren vaak niet opdagen (dit komt mede door de slechte weg).  Solomon Asaanah en leraar op Tamale Technical University kon dit niet meer aanzien een heeft in het dorp de Hope Academy geopend. Deze school is nu voor 3 jaar actief maar heeft nog wat hulp nodig. 

 

Website: https://hope-academy.site123.me/ (click here